donderdag 15 december 2011

Internetvrijheid in Nederland


Suggereerde ik in mijn vorige bericht van 27 november dat je in Nederland veilig op internet kunt publiceren zonder het risico te lopen voor onbeperkte tijd in de cel te belanden, dan moet ik dit bericht wel even updaten.

Wat Joke Kaviaar de laatste tijd is overkomen, een publicist en activist die zich konsekwent inzet voor de rechten van de illegalen en vluchtelingen in Nederland, is ongehoord en nauwelijks belicht in de reguliere media. Joke strijdt al jarenlang voor de rechten van de illegalen, door optredens, poëzie, actie op straat en een website. Dat wordt haar door de autoriteiten niet in dank afgenomen. Sterker nog: op 13 september jl werd zij thuis gearresteerd en per geblindeerde auto in snel tempo naar Zwolle afgevoerd, waar zij voor drie dagen geïsoleerd werd opgesloten. Drie dagen en niet langer, omdat er geen enkele rechterlijke toetsing bestond voor deze justitiële actie.

Terwijl zij naar Zwolle werd gereden, werd haar meegedeeld dat haar huis op dat moment grondig werd doorzocht - in politietermen 'verbouwd', en dat is ook gebeurd. Haar computer, USB-sticks, DVD's, agenda's, notities, brieven, adressenboek, alles is meegenomen en/of gefotografeerd. Dat is bevestigd door haar partner, die gedwongen werd op een stoel te blijven zitten en niet mocht bellen. De aanklacht luidde: opruiing... met terroristisch oogmerk!

Na drie dagen werd Joke vrijgelaten met het dringende verzoek haar 'opruiende' teksten van de website te verwijderen. Dat gaf in de weken daarna wat gesteggel met justitie, omdat Joke weigert daaraan gehoor te geven. Ondertussen kwam op internet spontaan een actie op gang om Joke te ondersteunen middels het publiceren van kopieën van haar site en van de zogenaamde opruiende teksten.

Toen besloot het Openbaar Ministerie (OM) op 7 december jl om de website van Joke uit de lucht te halen.  Binnen enkele uren was haar site evenwel door 'Anonymous' gekopieerd en als 'mirror' op internet geplaatst. Inmiddels zijn door sympathisanten vele kopieën van Joke's site , en van haar teksten, op het web gepubliceerd.

PS. Als je googelt op Joke Kaviaar weet je precies hoe het met haar proces is afgelopen.

Geen opmerkingen: