donderdag 9 augustus 2012

Punk - Altaar - President

Nadja, Katja en Masja (vlnr) in het 'akwarium' tijdens het proces Over het proces tegen de drie meiden van de Russische punkgroep Pussy Riot is de laatste tijd veel onzin in de media verschenen. De vrouwen zouden in februari jl zijn “binnengedrongen bij een kerkdienst” en “een mis hebben gekaapt”! Dat verklaart ook diverse boze berichten van onwetende lieden, die op allerlei websites gretig reageren. Hang them high! 

Maar wat is er echt gebeurd?

Er was op het moment dat de vrouwen de kerk in Moskou binnentraden geen kerkdienst aan de gang. Het was precies zoals wanneer je overdag een kerk binnenloopt. Er lopen wat gelovigen en ander volk rond, verder personeel van de kerk en wat bewakers. Om niet op te vallen droegen de vrouwen gewone kleding. Samen met hen gingen het filmteam, enige journalisten en een handjevol supporters mee naar binnen.

De vrouwen beklimmen het altaar, trekken hun overjassen uit, zetten hun bivak op en beginnen in hun bontkleurige outfit zo snel mogelijk een fakeconcert – zonder muziek - op te voeren. Ze dansen, zingen wat en doen alsof ze een gitaar bespelen. De bewakers van de kerk zijn er als de donder bij, maar kunnen niet verhinderen dat de vrouwen bijna een minuut lang hun performance uitvoeren. Het enige wat je ze af en toe in de originele video hoort zingen is ‘Sran, sran, sran gospodia’, oftewel ‘Shit, shit, heilige shit’! Maar een piano, drums en versterker zijn er niet bij. Ook geen microfoons, als je goed kijkt.

"Black robe, golden epaulettes" - Zijne Heiligheid Patriarch Kirill
De politie arriveert en deed op dat moment niks, de vrouwen konden na een kort verhoor naar huis gaan. Daarna werden door het collectief van Pussy Riot de muziek en tekst aan de filmopnames toegevoegd, wat als vet gemonteerde videoclip op YouTube werd gepubliceerd. Het is deze clip die de Russische autoriteiten in woede deed ontsteken. Dat leidde tot de arrestatie - begin maart - van de drie meiden, waarop de overige twee deelneemsters aan het optreden onderdoken – tot op de dag van heden.

Lees verder op de site van RadioFreeEurope/RadioLiberty (RFE/RL), waar beide videos zijn gepubliceerd. (Radio FreeEurope werd tijdens de Koude Oorlog opgericht met geld van Amerika om tegen het stalinistische Oost-Europa te ageren, maar blijkbaar bestaan ze nog steeds. Hoe dan ook kunnen zij nuttige informatie geven.) 

Hetzelfde procedee als in de kerk heeft de groep kennelijk toegepast bij hun optredens op het Rode Plein en op het dak voor de bajes (zie mijn bijdrage op dit blog van 14 maart jl): performances op straat die gefilmd worden en waaraan de muziek en tekst achteraf worden toegevoegd. 


Hier volgt de tekst van het zogeheten ‘Punk gebed’ (een vertaling in het Nederlands heb ik even geen zin in): 


Virgin Mary, Mother of God, cast Putin out
Cast Putin out, cast Putin out

(einde refrein) 

Black robe, golden epaulettes
All parishioners crawl to bow
The phantom of liberty is in heaven
Gay-pride sent to Siberia in chains 

The head of the KGB, their chief saint, 
Leads protesters to prison under escort 
In order not to offend His Holiness 
Women must give birth and love 

Shit, shit, holy shit!
Shit, shit, holy shit! 

(refrein) 

Virgin Mary, Mother of God, become a feminist
Become a feminist, become a feminist 

(einde refrein) 

The Church's praise of rotten dictators
The cross-bearer procession of black limousines
A teacher-preacher will meet you at school
Go to class - bring him money! 

Patriarch Gundyaev [= Kirill] believes in Putin
Bitch, better believe in God instead
The belt of the Virgin can't replace mass-meetings
Mary, Mother of God, is with us in protest! 

Shit, shit, holy shit!
Shit, shit, holy shit! 

(refrein) 

Virgin Mary, Mother of God, cast Putin out
Cast Putin out, cast Putin out 

(einde refrein) 

Geen opmerkingen: